dimecres, 17 de setembre de 2008

Enllançant amb pàgines web

Una de les funcions més habituals dels blocs és establir enllaços amb pàgines web que es consideren interessants.
Per a establir un enllaç, el primer que necessitam és disposar de l'adreça de la pàgina web corresponent. Si emprar un navegador que treballi amb pestanyes, podem tenir el bloc obert a una d'elles i a l'altra la pàgina web que ens interessa. Seleccionar la seva adreça (o URL) a la part superior del navegador, pitjam el botó dret del ratolí, i escollim "Copia".
Passam a continuació a la pestanya on estam editant el bloc, i seleccionam la paraula (o paraules) que han de servir d'enllaç. Després pitjam el botó "Enllaç", i veurem com s'onre una nova finestra. Ens posam a ella, i amb el botó dret del ratolí, escollim "Enllaça". Confirmam i ja tendrem la pàgina enllaçada amb el nostre bloc.
Pots trobar més informació a l'apartat "Crear un enllaç dins el text" del document esmentat a l'apartat anterior.

Afegint el primer escrit al nostre bloc

Quan estam al nostre bloc i hem entrat identificats, a la part superior dreta de la pantalla apareix l'opció "Nou escrit". Si la seleccionam, apreixerà una nova pantalla on podrem crear el missatge.
El primer que haurem de fer és donar un títol al nostre missatge, a l'apartat corresponent.
Després a la caixa de text que hi ha més avall, podrem escriure el que vulguem. A la seva part superior trobarem una barra d'eines.
Les primeres permeten canviar, d'una manera senzilla, el format del text: tipus de lletra, grandària, negreta, cursiva, color del text, enllaç (la comentarem més endavant), alineació i llistes. Els altres els deixam també per un altre moment.
Després assignarem etiquetes (o descriptors) al nostre missatge, i finalment pitjarem el botó "Publicar un missatge".
Aquí podeu trobar més informació, i també a aquest altre enllaç.

dijous, 11 de setembre de 2008

Creació d'un compte a Blogger

Als dos documents que hem esmentat anteriorment per a la creació d'un compte a GMail, s'explica també la creació del compte de Blogger.
En primer lloc, accedirem Blogger. Les passes a seguir són tres:
  1. Crear un nou compte a GMail. Si ja s'ha fet, podeu accedir directament al nostre compte des de la mateixa pantalla.
  2. Introduïm les dades del nostre bloc. Aquí s'ha de diferenciar molt clarament el que és el títol del bloc (que pot ser llarg i contenir espais en blanc i accents) i l'adreça del bloc, sense espais en blanc i a ser possible no massa llarg. A l'adreça que proposam s'aflegeix ".blogspot.com". El programa comprova que l'adreça estigui lliure abans de continuar, perquè no en poden existir dues d'iguals. Aquest bloc es diu "Creant un bloc" (part superior de la pantalla) i la seva adreça és "http://creantunbloc.blogspot.com". Entre les passes d'aquest aparat s'ha de reproduir un text que apareix deformat. Es pot intentar les vegades que es vulgui.
  3. Escollim una plantilla per al nostre bloc. Blogger disposa de nombroses plantilles per a donar format al bloc, que, a més, es poden modificar. Després de la selecció, j as'ha creat el nostre bloc i podem començar a treballar.
Podeu trobar més informació a:
Ara ja tenim creat el nostre bloc, que podrem visualitzar, però que encara no conté cap entrada.

Què és Blogger?

Blogger és un servei que ofereix Google i que permet la creació, de manera molt senzilla, de blocs.
Hi d'altres sistemes alternatius, com per exemple, el WordPress.
De tota manera, Blogger és actualment el creador de blogs més emprat a Internet, perquè combina senzillesa i potència, a més d'estar disponible en català.

Com crear um compte de GMail

Malgrat que funciona amb d'altres correus (o funcionava?), el millor és disposar d'un compte de correu de GMail per a treballar amb Blogger.
Per fer això, simplement accediu a la pàgina principal del Google. i seleccionau l'opció "Entra" de la part superior dreta de la pantalla. Entrareu a la pantalla de GMail. Accediu a l'opció "Creeu un compte ara" i emplenau tot el formulari.
Per a més detalls podeu mirar aquí, a partir de l'apartat 4.1. El mateix ho podeu trobar a aquest altre enllaç.
El compte de GMail es pot crear directament també des de Blogger, tal com es comentarà a una altra entrada.

dimecres, 10 de setembre de 2008

Els CEPs i els blogs

Ja hi ha diferents CEPs de les illes Balears que tenen bloc. Podeu donar una ullada a:

Els blocs educatius

Aquí trobareu alguns enllaços on podeu trobar informació relacionada amb els blocs i l'educació:

Definició de bloc

Dels blocs se'n poden trobar moltes definicions, però en posarem dues:
Ara, una explicació amb un vídeo i una presentació:

Materials de base per al curs

A Internet es poden trobar gran quantitat de materials que ens permeten crear un bloc amb Blogger. Els que s'han emprat són, fonamentalment, els següents:
Aclariment: Blogger ha fer canvis en la seva interfície en els darrers mesos. Per aquest motiu, algunes de les coses que s'expliquen als materials abans esmentats poden haver canviat actualment. De tota manera, l'adaptació és relativament fàcil.