dijous, 18 de setembre de 2008

Inserint una imatge

Blogger pot inserir imatges a qualsevol missatge. Les imatges poden tenir dos orígens: o bé poden estar al nostre ordinador, o bé poden estar a Internet.