dimecres, 10 de setembre de 2008

Materials de base per al curs

A Internet es poden trobar gran quantitat de materials que ens permeten crear un bloc amb Blogger. Els que s'han emprat són, fonamentalment, els següents:
Aclariment: Blogger ha fer canvis en la seva interfície en els darrers mesos. Per aquest motiu, algunes de les coses que s'expliquen als materials abans esmentats poden haver canviat actualment. De tota manera, l'adaptació és relativament fàcil.