dijous, 11 de setembre de 2008

Creació d'un compte a Blogger

Als dos documents que hem esmentat anteriorment per a la creació d'un compte a GMail, s'explica també la creació del compte de Blogger.
En primer lloc, accedirem Blogger. Les passes a seguir són tres:
  1. Crear un nou compte a GMail. Si ja s'ha fet, podeu accedir directament al nostre compte des de la mateixa pantalla.
  2. Introduïm les dades del nostre bloc. Aquí s'ha de diferenciar molt clarament el que és el títol del bloc (que pot ser llarg i contenir espais en blanc i accents) i l'adreça del bloc, sense espais en blanc i a ser possible no massa llarg. A l'adreça que proposam s'aflegeix ".blogspot.com". El programa comprova que l'adreça estigui lliure abans de continuar, perquè no en poden existir dues d'iguals. Aquest bloc es diu "Creant un bloc" (part superior de la pantalla) i la seva adreça és "http://creantunbloc.blogspot.com". Entre les passes d'aquest aparat s'ha de reproduir un text que apareix deformat. Es pot intentar les vegades que es vulgui.
  3. Escollim una plantilla per al nostre bloc. Blogger disposa de nombroses plantilles per a donar format al bloc, que, a més, es poden modificar. Després de la selecció, j as'ha creat el nostre bloc i podem començar a treballar.
Podeu trobar més informació a:
Ara ja tenim creat el nostre bloc, que podrem visualitzar, però que encara no conté cap entrada.