dimecres, 17 de setembre de 2008

Enllançant amb pàgines web

Una de les funcions més habituals dels blocs és establir enllaços amb pàgines web que es consideren interessants.
Per a establir un enllaç, el primer que necessitam és disposar de l'adreça de la pàgina web corresponent. Si emprar un navegador que treballi amb pestanyes, podem tenir el bloc obert a una d'elles i a l'altra la pàgina web que ens interessa. Seleccionar la seva adreça (o URL) a la part superior del navegador, pitjam el botó dret del ratolí, i escollim "Copia".
Passam a continuació a la pestanya on estam editant el bloc, i seleccionam la paraula (o paraules) que han de servir d'enllaç. Després pitjam el botó "Enllaç", i veurem com s'onre una nova finestra. Ens posam a ella, i amb el botó dret del ratolí, escollim "Enllaça". Confirmam i ja tendrem la pàgina enllaçada amb el nostre bloc.
Pots trobar més informació a l'apartat "Crear un enllaç dins el text" del document esmentat a l'apartat anterior.